Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

Τιμοκατάλογος Domain Name

Κατάληξη

 • .gr
 • .com
 • .eu
 • .net
 • .org
 • .info
 • .com.gr
 • .org.gr
 • .net.gr
 • .gov.gr
 • .mobi
 • .name
 • .ac
 • .cc
 • .io
 • .sh
 • .tv
 • .bz
 • .ws
 • .de
 • .ms
 • .gs
 • .in
 • .fm
 • .la

Κόστος Κατοχύρωσης

 • €20.00/2 έτη
 • €9.50/1 έτος
 • €6.99/1 έτος
 • €9.50/1 έτος
 • €10.95/1 έτος
 • €11.20/1 έτος
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €12.50/1 έτος
 • €19.00/1 έτος
 • €69.95/1 έτος
 • €33.00/1 έτος
 • €61.00/1 έτος
 • €65.20/1 έτος
 • €38.50/1 έτος
 • €26.00/1 έτος
 • €26.90/1 έτος
 • €10.00/1 έτος
 • €44.00/1 έτος
 • €44.00/1 έτος
 • €12.90/1 έτος
 • €88.00/1 έτος
 • €39.90/1 έτος

Κόστος Ανανέωσης

 • €20.00/2 έτη
 • €9.50/1 έτος
 • €6.99/1 έτος
 • €9.50/1 έτος
 • €10.95/1 έτος
 • €11.20/1 έτος
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €18.00/2 έτη
 • €12.50/1 έτος
 • €19.00/1 έτος
 • €69.95/1 έτος
 • €33.00/1 έτος
 • €61.00/1 έτος
 • €65.20/1 έτος
 • €38.50/1 έτος
 • €26.00/1 έτος
 • €26.90/1 έτος
 • €10.00/1 έτος
 • €44.00/1 έτος
 • €44.00/1 έτος
 • €12.90/1 έτος
 • €88.00/1 έτος
 • €39.90/1 έτος

Κόστος Μεταφοράς

 • €0.00
 • €9.50
 • €6.99
 • €9.50
 • €10.95
 • €11.20
 • €0.00
 • €0.00
 • €0.00
 • €0.00
 • €12.50
 • €19.00
 • €69.95
 • €33.00
 • €0.00
 • €65.20
 • €38.50
 • €26.00
 • €26.90
 • €10.00
 • €44.00
 • €44.00
 • €12.90
 • €88.00
 • €39.90

Περίοδος Κατοχύρωσης

 • 2-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 2-10 έτη
 • 2-10 έτη
 • 2-10 έτη
 • 2 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1 έτος
 • 1-10 έτη
 • 1 έτος
 • 1 έτος
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1 έτος
 • 1-10 έτη
 • 1-5 έτη
 • 1-10 έτη
 • 1-5 έτη
 • 1-10 έτη

Ημέρες Καραντίνας

 • 15
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 45
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%