Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

politis.pamth.gov.gr

Περιγραφή

Δημιουργία του site politis.pamth.gov.gr
Ο ιστότοπος κατασκευάστηκε με την χρήση του CMS WordPress και είναι responsive.

Το WordPress παρέχει ένα σύγχρονο μηχανισμό δημιουργίας και διαχείρισης μιας ιστοσελίδας. Προσφέρει δομή αναγνωρίσιμη από τις μηχανές αναζήτησης και ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Ο ιστότοπος politis.pamth.gov.gr είναι ο “Οδηγός του Πολίτη” της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Στόχος του είναι να ενημερώσει τον πολίτη που πρόκειται να συναλλαχθεί με κάποια από τις Διευθύνσεις και να λάβει τις υπηρεσίες της. Περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με την πληροφόρηση στις διαδικασίες που αναζητούν οι πολίτες. Κάθε πληροφόρηση διαθέτει αναλυτική προβολή των στοιχείων της. Περιλαμβάνει επίσης αναλυτικούς χάρτες με τις τοποθεσίες τόσο των αρμόδιων γραφείων της αντίστοιχης περιοχής, όσο και των γραφείων που μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης για μια νέα διαδικασία. Τέλος, ο ιστοχώρρος, περιλαμβάνει και φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα ο κάθε πολίτης με τα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας.

Project details

Category:

Άλλα έργα μας

Comments are closed.