Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

perfekt-deutsch.gr

Περιγραφή

Δημιουργία του site perfekt-deutsch.gr
Ο ιστότοπος κατασκευάστηκε με την χρήση του CMS WordPress και είναι responsive.

Το WordPress παρέχει ένα σύγχρονο μηχανισμό δημιουργίας και διαχείρισης μιας ιστοσελίδας. Προσφέρει δομή αναγνωρίσιμη από τις μηχανές αναζήτησης και ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα perfekt-deutsch.gr προβάλλει το κέντρο εκμάθησης γερμανικής γλώσσας Perfekt Deutsch. O επισκέπτης μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το κέντρο από το ιστορικό του μέχρι και τους χώρους του. Επίσης, μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και τμήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, όπως επίσης και για τα πιστοποιητικά που μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος.Διαθέτει σελίδα ανακοινώσεων με τις νέες εξελίξεις τόσο του κέντρου όσο και των μαθητών του.Τέλος μέσω της φόρμας επικοινωνία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει άμεσα με την γραμματεία του κέντρου.

Project details

Category:

Άλλα έργα μας

Comments are closed.