Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

Google API Search Image

25 Απρ 2015

Google API Search Image

Posted by with - in Tutorials

Η Google παρέχει ένα εύχρηστο API για το search της.

Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα για το Image Search http://techplacedev.eu/gimage 

O Javascript Κώδικας:

function addPaginationLinks1() {
    
  // To paginate search results, use the cursor function.
  var cursor = imageSearch1.cursor;
  var curPage = cursor.currentPageIndex; // check what page the app is on
  var pagesDiv = document.createElement('div');
  for (var i = 0; i < cursor.pages.length; i++) {
   var page = cursor.pages[i];
   if (curPage == i) {
   
   // If we are on the current page, then don't make a link.
    var label = document.createTextNode(' ' + page.label + ' ');
    pagesDiv.appendChild(label);
   } else {
   
    // Create links to other pages using gotoPage() on the searcher.
    var link = document.createElement('a');
    link.href="/demo/gimageV2:imageSearch.gotoPage("+i+');';
    link.innerHTML = page.label;
    link.style.marginRight = '2px';
    pagesDiv.appendChild(link);
   }
  }
   
  var contentDiv = document.getElementById('content-gimgs-1');
  //contentDiv.appendChild(pagesDiv);
}

function searchComplete1() {
	
	// Check that we got results
	if (imageSearch1.results && imageSearch1.results.length > 0) {
	
	 // Grab our content div, clear it.
	 var contentDiv = document.getElementById('content-gimgs-1');
	 contentDiv.innerHTML = '';
	
	 // Loop through our results, printing them to the page.
	 var results = imageSearch1.results;
	 for (var i = 0; i < results.length; i++) {
	  // For each result write it's title and image to the screen
	  var result = results[i];
	  var imgContainer = document.createElement('div');
	   imgContainer.className += "imgcontainer small";
	  var title = document.createElement('span');
	   title.className += "title ";
	 
	  // We use titleNoFormatting so that no HTML tags are left in the 
	  // title
	  title.innerHTML = result.titleNoFormatting;
	  var newImg = document.createElement('img');
	  newImg.className += "gimg small";	  
	
	  // There is also a result.url property which has the escaped version
	  newImg.src= result.url;  //"/image-search/v1/result.tbUrl;"
	  imgContainer.appendChild(title);
	  imgContainer.appendChild(newImg);
	
	  // Put our title + image in the content
	  contentDiv.appendChild(imgContainer);
	 }
	
	 // Now add links to additional pages of search results.
	 addPaginationLinks1(imageSearch1);
	}
}

function OnLoad() {
   
    // Create an Image Search instance.
    imageSearch = new google.search.ImageSearch();

    // Set searchComplete as the callback function when a search is 
    // complete. The imageSearch object will have results in it.
    imageSearch.setSearchCompleteCallback(this, searchComplete, null);

    // Find me a beautiful car.
    imageSearch.execute("Subaru STI");
    
    // Include the required Google branding
    google.search.Search.getBranding('branding');
   
    google.setOnLoadCallback(OnLoad);
}

google.load('search', '1');
 google.setOnLoadCallback(OnLoad);


O HTML Κώδικας:

< script src=”https://www.google.com/jsapi”> < div id=”branding”>
< div id=”content-gimgs-1″ class=”content-gimgs”>Loading…< / div >

Comments are closed.