Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

Apps

Tech Place Remote App

For Windows

Download

Tech Place Quiz App – Παιχνίδι ερωτήσεων της Tech Place

For Android

Download

Warehouse ERP – Εφαρμογή Τιμολόγησης / Αποθήκης / Retail πώλησης της Tech Place

Android Module

Download

Windows Application – Update V3.4.8.0

Tech Place App – Εφαρμογή της Tech Place

For Android

Download

Tech Place Viewer – Απομακρυσμένη Πρόσβαση

For Windows

Download

Tech Place Cloud – Εφαρμογή Διαχείρισης Κοινόχρηστων Αρχείων

For Windows

Download
For Linux

Download

For Mac

Download

For Android

Download

or for this website : https://owncloud.org/install/#

Tech Place TAB POS APP – Εφαρμογή Android POS της Tech Place

For Android

Download

For Windows

Download