Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

Rss App

Rss App

Με την εφαρμογή Rss App της Tech Place μπορείτε να αφήνεται τους αναγνώστες σας ενημερώμενους, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν αναζήτηση των άρθρων που τους ενδιαφέρουν.

Επιτρέπει την:

  1. Εγγραφή των χρηστών κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τεχνολογία GCM – Google Cloud Messaging
  2. Χρήση της εφαρμογής και offline. Φόρτωση τελευταίων νέων από τοπικό αρχείο
  3. Έυκολη εναλλαγή ειδήσεων με απλό αριστερό ή δεξιό σύρσιμο (dragging) του δαχτύλου.
  4. Δυνατότητα αποστολής ανακοινώσεων (notifications) σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης. (Δυνατότητα για τον πελάτη όχι για τον χρήστη της εφαρμογης).

rss reader app

Περισσότερα έργα μας