Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

smsplace.gr

Περιγραφή

Το SMSPlace είναι διαδικτυακή εφαρμογή για την μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με την χρήση των ASP .Net και MVC.

Έχει την δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων είτε ομαδικά, είτε μεμονωμένα μέσα απο τον προσωπικό λογαριασμό που δημιουργείται. Το ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν λίστες με ομάδες ατόμων για την αποστολή των sms, να γίνει αναλυτική προβολή το ιστορικού με τα μηνύματα που έχουν σταλεί και να γίνει ενημέρωση των διαθέσιμων credits-sms. Τέλος, μπορεί να γίνει αγορά νέων credits μέσα απο το περιβάλλον διαχείρισης, και ο διαχειριστής μπορεί να ενημερωθεί για την απόδοση των sms, μέσα απο τα αναλυτικά στατιστικά που διατίθενται απο το μενού του πίνακα ελέγχου.

Άλλα έργα μας

Comments are closed.