Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Tech Place

Η εταιρία

shutterstock_197508857

H TechPlace είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομών, τεχνολογιών και λύσεων για την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών καθώς και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, αρχές που συμβάλουν στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και συνέχεια (Business Continuity).

Όραμα

Το όραμα της TechPlace, είναι η καταξίωσή της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με ουσιαστική προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες της, παρέχοντας ακριβείς και ολοκληρωμένες λύσεις.

Οι συνεργασίες με καταξιωμένους κατασκευαστές, εδραιώνουν τη θέση και τη φιλοσοφία της εταιρίας και θέτουν την ουσιαστική βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της.

Η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η εκπαίδευση, οι συνεργασίες, η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και τεχνολογίες καθώς και η αξιοπιστία, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν την εταιρική ταυτότητα και αποτελούν μοχλούς για την περαιτέρω ανάπτυξη της TechPlace.

TechPlace και Περιβάλλον

Με την υπευθυνότητα και την καταξίωση που την διακατέχει, η TechPlace, συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας στους χώρους της κάδους ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Έκτός από μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που στόχος της είναι να αφήνει πάντα τους πελάτες της ικανοποιημένους, είναι και ένας παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος που θεωρεί ότι με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είναι αναγκαίο να μπορούμε να μειώνουμε το ποσοστό των κλιματικών αλλαγών κάθε χρόνο με όποιο μέσο μπορούμε. Οι κάδοι ανακύκλωσης που διαθέτει, είναι προσιτοί και στο προσωπικό της αλλά και στο ευρύ κοινό.

techplace recycle